Priskategorier


Royaltyfritt budget: Visa prislista
Royaltyfritt premium: Visa prislista
SFF RM: Visa prislista

Leveransvillkor

Leveransvillkor för bilder från Kentaroo Tryman Bildarkiv

Bilder från kbildarkiv.se får endast användas efter förvärv eller tillstånd från kbildarkiv/Kentaroo Tryman. Royaltyfria bilder får därefter användas med få undantag i alla former och sammanhang samt på obestämd tid, oavsett användningsområde. Rights managed-bilder får användas enligt den användningsrätt som betalats för. I och med att användaren av bilden godkänner de villkor som här anges och laddar hem bilden ingås avtal mellan bildanvändaren och kildarkiv.se/Kentaroo Tryman.

1.   Användande av bilder.

Efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor på www.kbildarkiv.se samt erhållit bilden, får bildanvändaren använda bilden utifrån om bilden är Royaltyfri eller Rights managed. Bildanvändaren får dessutom förändra en bilds innehåll och form, med de undantag som följer här nedan.

De undantag där bilder från kbildarkiv.se inte får användas av bildanvändaren gäller sådana sammanhang som är partipolitiska, olagliga, pornografiska, vilseledande eller obscena. Bildanvändaren får inte heller använda bilderna på ett sådant sätt som kan väcka anstöt eller vara kränkande för de personer som medverkar på bilderna

2.   Äganderätt och upphovsrätt

Äganderätt och upphovsrätt för bilder från kbildarkiv.se förblir Kentaroo Trymans även efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor på kbildarkiv.se samt erhållit bilden. Bildanvändaren har rätt att använda köpt Royaltyfri bild från kbildarkiv.se obegränsat antal gånger. För Rights Managed-bilder gäller dock att användningen är begränsad till den användningsrätt som bilden är betalad för.

3.   Priser

Priser för bilder från kbildarkiv.se är de priser som är angivna på kbildarkiv.se vid köptillfället om annat pris inte är överenskommet med Kentaroo Tryman.

4.   Bildleverans

Det åligger bildanvändaren att i bilder levererade från kbildarkiv.se vid behov göra sådana omställningar, repro eller korrigeringar som krävs för ett bra tryckresultat.

5.   Skadad eller förkommen bild

Om bild skadas eller förkommer kan bildanvändaren logga in på www.kbildarkiv.se för att sedan under Mitt konto ladda hem bilden på nytt.

6.   Avbeställning

Vid avbeställning av oanvänd bild inom 30 dagar från köp är köparen skyldig att betala hälften av köpesumman till Kentaroo Tryman och får därefter inte använda bilden. 30 dagar efter köp går det ej att avbeställa och få tillbaka hälften av köpesumman, även om bilden ej använts.

7.   Betalning

Betalningsvillkor för fakturan är 10 dagar. Vid försenad betalning debiteras 100sek påminnelseavgift, samt ränta.

8.   Vidareförsäljning och överlåtelse

Bilder från kbildarkiv.se får ej vidareförsäljas eller överlåtas till annan.

9.   Vite

Skulle bildanvändare använda eller på annat sätt utnyttja förvärvad bild i strid mot bestämmelserna i detta avtal och efter av Kentaroo Tryman gjord invändning mot detta förfaringssätt inte göra rättelse, utgår till Kentaroo Tryman ett vite med ett belopp som för varje tillfälle skall uppgå till 2 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring fr o m 1970.

10.  Skadestånd

Skulle bildanvändaren genom sin användning av förvärvad bild förorsaka Kentaroo Tryman skada av vad slag det vara må äger Kentaroo Tryman rätt att kräva bildanvändaren på skadestånd som skall bestämmas till ett belopp som svarar mot den såväl materiella som immateriella skada som uppkommit för Kentaroo Tryman.

Powered by: Imagedesk